Privacy statement

Corbulo verplicht zich de privacy van websitebezoekers, kandidaten, interimmers en zakelijke relaties te beschermen en beveiligen, in overeenstemming met de basisprincipes van de Europese wetgeving, AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht zijn.  We doen al het mogelijke om te garanderen, dat de gegevens die u verstrekt privé blijven, en alleen worden gebruikt voor de in deze verklaring aangegeven doelen. Overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens is Corbulo de verwerkingsverantwoordelijke van deze gegevens.

 

Corbulo Executive search staat ingeschreven bij de KvK te Den Haag onder nummer 27275421 en gevestigd aan het Westplein 8  te Rotterdam. Corbulo Interim management staat ingeschreven bij de KvK te Den Haag onder nummer 27308266 en is gevestigd aan het Westplein 8 te Rotterdam.

Corbulo verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens achterlaat of invult via onze website of op een andere manier zich aanmeldt (zoals via telefoon, email, of online messenger) om gebruik te maken van onze dienstverlening, wij (een deel van ) uw gegevens ontvangen in het kader van een referentie, wij (een deel van) uw gegevens ontvangen tijdens een gesprek met uw (direct of indirect) collega of andere zakelijk relatie of wij (een deel van) uw gegevens ontvangen naar aanleiding van uw deelname aan een congres of bijenkomst. Tevens kunnen wij uw gegevens verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke sites (o.a. linkedin) waaruit zou kunnen blijken dat u interesse zou kunnen hebben in onze dienstverlening.

 

Corbulo kan uw gegevens verwerken op de volgende wettelijke basis:

 • Toestemming
 • Uitvoering overeenkomst
 • gerechtvaardigd

 

Corbulo verplicht zich

 • aan te geven waarom we de gegevens die u verstrekt nodig hebben, en voor welk(e) doel(en) we ze gebruiken (zie hieronder)
 • uw gegevens overeenkomstig de AVG en andere van toepassing zijnde wettelijke bepalingen te behandelen
 • te garanderen dat uw gegevens adequaat verwerkt worden, en beperkt blijven tot wat minimaal benodigd is
 • te garanderen dat de gegevens accuraat en actueel zijn, en niet langer bewaard worden dan nodig en wettelijk verplicht.
 • uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd, of onrechtmatig gebruik, alsook tegen onvoorziene schade, vernietiging of verlies
 • uw rechten als gegevensverstrekker te respecteren, overeenkomstig de bepalingen in de AVG (met inbegrip van het openstellen van de van u opgenomen gegevens en het op uw verzoek rectificeren hiervan)
 • te garanderen dat (vertrouwelijke) persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen van de AVG worden behandeld
 • de door uw verstrekte gegevens niet te verstrekken aan derden welke niet relevant zijn in het bemiddelingsproces.

 

Doeleinden
Uw persoonlijke gegevens (zoals verderop beschreven) alsmede informatie ontvangen van derden, worden bewaard en gebruikt door Corbulo voor de volgende doeleinden:

 • uitvoering van onze dienstverlening; voor Corbulo is het noodzakelijk een groot actueel netwerk van kandidaten en (mogelijke)opdrachtgevers te kennen en te kunnen benaderen
 • het beoordelen en vergelijken van uw gegevens en sollicitatiebescheiden met financiële posities, om de best passende betrekking of opdracht voor u te vinden; waarbij ook mogelijk gebruik kan worden gemaakt van testresultaten en referentiechecks
 • opstellen en afsluiten van een (mogelijke) overeenkomst met een (freelance) kandidaat, voor de voorbereiding, tot stand koming en uitvoering van een overeenkomst (van opdracht)
 • om de relatie / klant van Corbulo te kunnen voorzien van passende kandidaten (bemiddeling) en in dit kader een (mogelijke) overeenkomst tussen klant en kandidaat te laten sluiten
 • op verzoek van de klant gegevens te verwerken in het kader van een pre employment screening, uitsluitend na uw akkoord.
 • u op de hoogte houden van nieuws en ontwikkelingen binnen uw branche;
 • het onder uw aandacht brengen van relevante diensten van Corbulo en onze partners;
 • het bouwen en onderhouden van een lange termijn relatie
 • het garanderen van gelijke behandeling.

 

Persoonsgegevens

De belangrijkste gegevens die wij opslaan en verwerken van kandidaten zijn:

 • Naam (voor- en achternaam)
 • Woonplaats
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum en geslacht
 • CV voorzien van informatie over o.a. opleiding en werkervaring
 • Gegevens over beschikbaarheid, tariefindicatie, salarisindicatie, voorkeuren
 • Referenties
 • Relevante ondernemingsgegevens t.b.v. een interim opdracht
 • Overige informatie die van belang kan zijn voor het bemiddelingsproces (bijv. gespreksverslag)
 • Feedback van opdrachtgevers n.a.v. kandidaatstelling / gesprekken
 • Feedback van opdrachtgevers tijdens en na afloop van een uitgevoerde interim opdracht.

 

Eigen account
De website biedt de mogelijkheid om in te loggen middels een eigen account. Hierdoor is het mogelijk om op elk gewenst moment binnen een beveiligde omgeving, uw eigen gegevens in te zien, te updaten, uw CV te sturen of bijvoorbeeld uw urenregistratie te beheren. Zo houdt u grip op uw dossier. Indien u geen gebruik meer wenst te maken van de dienstverlening van Corbulo kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te verwijderen via info@corbulo.net Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan vragen wij  u te kunnen legitimeren ter bescherming van uw privacy.

 

Anonieme publicatie
Tijdens uw gesprek met een van onze consultants kunt u aangeven of uw kandidatuur zonder persoonlijke gegevens en enige verwijzing naar uw concrete arbeidsverleden, gepubliceerd mag worden op onze website. Mocht u dit niet hebben besproken dan gaan wij er van uit dat u hiertegen geen bezwaar aantekent.

 

Zakelijke relaties

Persoonsgegevens van zakelijke relaties (contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers,  referenten en elke andere instanties waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden) worden door Corbulo ook verzamelt en gebruikt.  Wij verwerken de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken (wensen te) doen voor de volgende doeleinden:

 • uitvoering van onze dienstverlening; voor Corbulo is het noodzakelijk een groot actueel netwerk van (mogelijke)opdrachtgevers te kennen en te kunnen benaderen
 • Het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over onze dienstverlening en overige activiteiten
 • Het sluiten en onderhouden van een opdrachtovereenkomst.
 • Het opstellen en afsluiten van een (mogelijke) overeenkomst met een (freelance) kandidaat, voor de voorbereiding, tot stand koming en uitvoering van een overeenkomst (van opdracht)
 • u op de hoogte houden van nieuws en ontwikkelingen binnen uw branche;
 • het onder uw aandacht brengen van relevante diensten van Corbulo en onze partners;
 • het bouwen en onderhouden van een lange termijn relatie
 • het garanderen van gelijke behandeling.

 

De volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties zullen worden verwerkt: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Corbulo kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven aan kandidaten indien dit nodig is ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht.  

Beveiligingsmaatregelen

Corbulo heeft wettelijke passende maatregelen genomen om  beveiligingsincidenten en datalekken tegen te gaan.

In het uitzonderlijke geval van een beveiligingslek en/of datalek zal Corbulo handelen conform de AVG voorschrijft.

  

Wijzigingen Privacy Statement

Corbulo behoudt zich het recht het Privacy Statement te wijzigen en of aan te passen. Het meest actuele Privacy Statement zal te allen tijden in te zien zijn op de website.

 

©2022 Corbulo. Alle rechten voorbehouden.